lunes, 21 de septiembre de 2015

Comunicado de la anterior Junta Directiva del CD LugoEL RETROVISOR


La anterior Junta Directiva del CD Lugo tacha de "manipulación interesada" una publicación del pasado viernes As informacións que publica hoxe, 18 de septembro, un medio de comunicación son tendenciosas e ignoran a realidade documental.
É unha manipulación interesada co obxecto de desprestixiar á anterior xunta directiva, non sabemos con que oscuras intencións.
Aclarar que a información reflexada minte interesadamente ao facilitar as débedas pero non os activos.
Na Constitución do Club Deportivo Lugo en S.A.D. de 26 de xuño de 2013, establécese o pasivo "débedas" por importe de 1.635.451,98 euros. Nese mesmo balance, auditado, tamén di que existe un activo non corrente de 521.992,14 euros e un activo corrente de 1.043.966,10 euros.
Nesa xuntanza de socios entregouse copia dos balances aos asistentes e á prensa.
En resumo, a información reflexada publica o pasivo e non a columna do activo, onde se ve que a única diferencia é de 74.834,25 euros negativa.
Reiteramos a transparencia nas contas auditadas e non entendemos a insistencia en desacreditar a xestión da anterior Xunta Directiva, que se axustou á legalidade según poñen de manifesto as diferentes auditorías presentadas nos órganos encargados da súa fiscalización.
Adxuntamos o activo e pasivo que figura na auditoría do ejercicio 2012-2013


La información que publica hoy, 18 de septiembre, un medio de comunicación es tendenciosa e ignora la realidad documental.
Es una manipulación interesada con el objeto de desprestigiar a la anterior Junta Directiva, no sabemos con qué oscuras intenciones.
Aclarar que la información reflejada miente interesadamente al facilitar las deudas pero no los activos.
En la constitución del Club Deportivo Lugo en S.A.D. de 26 de junio de 2013, se establece el pasivo “deudas” por importe de 1.635.451,98 euros y un activo corriente de 1.043.966,10 euros.
En esa Junta de socios se entregó copia de los balances a los asistentes y a la prensa.
En resumen, la información reflejada publica el pasivo y no la columna del activo, donde se ve que la única diferencia es de 74.834,25 euros negativa.
Reiteramos la transparencia en las cuentas auditadas y no entendemos la insistencia en desacreditar la gestión de la anterior Junta Directiva, que se ajustó a la legalidad según ponen de manifiesto las diferentes auditorías presentadas en los órganos encargados de su fiscalización.
Adjuntamos el activo y pasivo que figura en la auditoría del ejercicio 2012-2013.

No hay comentarios:

Publicar un comentario